Een cadeautje en de werkkostenregeling

Hoe zit het nu?
Als je een geschenk in natura (dus geen geld, maar een goed) geeft aan je werknemer (bijvoorbeeld een verjaardagsgeschenk), dan betaal je hierover 20% belasting voor zover de waarde van geschenken in totaal per kalenderjaar niet meer is dan € 70,-. Voor je werknemer is het geschenk belastingvrij. Voor zover de waarde van het geschenk méér is dan € 70,-, kan je eindheffing toepassen als de waarde maximaal € 136,- per verstrekking bedraagt en per jaar maximaal € 272,-. Het eindheffingstarief is afhankelijk van het jaarloon van uw werknemer en bedraagt maximaal 108,30% (2010). Zo wordt een cadeautje natuurlijk wel heel duur! Kan dat voortaan anders?