E&Y-topman: Kredietcrisis geen verslaggevings- en controlecrisis

Turley leidt het onderscheid tussen beide crises af aan het grote aantal jaarrekeningherzieningen in de VS aan het begin van deze eeuw. Daar is nu geen sprake van. Hij verwerpt dan ook de suggestie dat de accountant medeschuldig is aan de crisis vanwege zijn rol bij de waardering van complexe financiële instrumenten. "What we've just seen and are emerging from is really an economic crisis. You saw credit bubbles, housing bubbles, asset values changing a lot. I've heard others, not in the accounting profession, saying the profession actually did a very good job because you haven't seen the kind of financial restatements that we saw in the early part of the decade."

Turley is het niet eens met de critici van fair value-waardering, die betogen dat deze methode de kredietcrisis heeft verergerd. "I strongly believe that anything that provides more information in a more usable format for investors is good for the system", zegt hij. Maar de vraag is volgens hem gerechtigd wat de relevantie is van historische financiële informatie als we, ondanks het geringe aantal jaarrekeningherzieningen en het gebruik van fair value, toch een dergelijke crisis niet hebben zien aankomen.

Op de vraag of verslaggeving veranderd of verbeterd moet worden antwoordt hij bevestigend. Maar dat is niet alleen een taak van het accountantsberoep: "Precisely. What information is needed by investors to make the right decisions? Do you need more forward-looking information, more on key performance indicators, more around environmental impact and sustainability? This is clearly not just an issue for the profession. It's something that regulators around the world are starting to talk about."
 
Lees verder op accountant.nl