Dure leaseauto van de BV n?g duurder?

Wat speelde er over de eigen bijdrage? Een werknemer mocht van zijn werkgever een leaseauto rijden. Jaarlijks mocht hij hiermee 12.000 kilometer privé rijden. Voor dit privégebruik betaalde de werknemer een vaste maandelijkse eigen bijdrage van € 124,-.

Graag een duurdere leaseauto.
De betrokken werknemer wilde graag een duurdere leaseauto rijden. Duurder dan zijn reguliere leasebudget voorschreef. De werkgever stond toe dat deze werknemer een duurdere leaseauto nam, maar berekende het verschil in kosten wél door aan de werknemer.

De eigen bijdrage van de werknemer werd dus extra verhoogd met € 5.203,- per jaar.

Gedoe met de fiscus
Wat met extra eigen bijdrage? Over deze additionele eigen bijdrage ontstaat discussie met de inspecteur. De fiscus is namelijk van mening dat het niet mogelijk is om deze extra eigen bijdrage in haar geheel in mindering te brengen op de bijtelling. Dit is namelijk alleen mogelijk indien en voor zover de eigen bijdrage wordt betaald voor het privé gebruiken van de leaseauto. Het is de vraag of daarvan in deze zaak sprake is.

Uitspraak.
Overeenkomstig de eerdere uitspraak van het Hof is de Hoge Raad (LJN: BK4555) van mening dat de additionele eigen bijdrage niet geheel kan worden afgetrokken. De belastingplichtige heeft deze namelijk niet betaald voor het privé gebruiken van de auto, maar omdat hij graag een duurdere auto wilde rijden. Dat dit laatste louter een privéoverweging was, doet niet ter zake.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl