Doorzie je cijfers binnen een paar minuten

Zo kun je snel door het dikke rapport heen prikken:

· vraag waar de vergelijking van de omzet door de jaren heen staat
· vergelijk de bruto marge van dit jaar met vorig jaar
· vergelijk de kosten met vorig jaar: vraag waar grote afwijkingen vandaan komen
· vergelijk de winst met vorig jaar: vraag waardoor de afwijking veroorzaakt wordt
· bekijk de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op de lange termijn en vraag je accountant wat die ervan vindt (korte termijn overzichten zijn niet meer relevant als het rapport achteraf wordt opgemaakt)
· vraag een overzicht van alle belastingen die je over dat jaar moet betalen
· vraag je accountant om een korte analyse op 1 A4 en vraag hem het rapport tot een minimum aan (wettelijke) informatie te beperken.

Vanuit je administratie
De beste informatie haal je uit je administratie. Wanneer de administratie altijd up-to-date is, heb je het beste inzicht. Je kunt zorgen dat je administatie altijd bij is, als je factureert en betaalt in online boekhoudsoftware. Waar let je op als je een winst- en verliesrekening en een balans uit je administratie haalt:

· vergelijk de omzet van deze periode met dezelfde periode vorig jaar
· doe het zelfde met de brutomarge
· vergelijk de kosten met die van vorig jaar. Als er grote afwijkingen zijn: check dan waardoor dat veroorzaakt wordt
· vergelijk de winst met die van de periode van vorig jaar
· reken de winst, brutomarge en winst door op jaarbasis: hoeveel zal het per jaar gaan bedragen als de trend wordt voortgezet?
· Zoek op hoeveel belasting je moet betalen op de korte termijn
· Zoek op hoeveel je voor belasting moet reserveren
· bekijk de verhouding vorderingen op de korte termijn en schulden op korte termijn: bekijk of op de liquiditeit de komende periode voldoende is.

Informatie waar jij wat aan hebt
· zet op een rij welke informatie jij nodig hebt om je kunnen sturen
· vraag je accountant welke informatie jij nodig zou kunnen hebben om te sturen
· zorg dat je accountant jouw administratie zo inricht, zodat je zonder veel moeite goede informatie uit je administratie haalt.

Vaktermen makkelijk uitgelegd
Tip: Vraag je accountant vaktermen te vermijden en in normaal Nederlands de informatie op te stellen. Voor termen in het kader van een financieringsaanvraag, zie de whitepaper Aan tafel bij de bank.

Activa: bezittingen
Vlottende activa: bezittingen die binnen een jaar niet meer in het bedrijf zijn
Vaste activa: bezittingen die waarde hebben en langer dan 1 jaar mee gaan
Financiële vaste activa: bijvoorbeeld een deelneming
Immateriële vaste activa: bijvoorbeeld goodwill en octrooi
Voordruk: BTW die je aan jou in rekening is gebracht Fiscale eenheid de belastingdienst beschouwt 2 van jou bedrijven als 1 bedrijf
Winst- en verliesrekening: de omzet, kosten en winst over een bepaalde periode
Balans: de verhouding tussen bezittingen en schulden op een bepaalde datum
Passiva: eigen vermogen en schulden
Liquiditeit: geld!
Lening u-g: geld dat je aan iemand hebt geleend
Lening o-g: geld dat jij hebt geleend
Voorziening: reservering voor een bedrag wat misschien nog betaald moet worden
Kortlopende schulden: schulden die je binnen 1 jaar moet voldoen
Langlopende schulden: schulden die langer dan 1 jaar lopen
Materiële vaste activa: spullen die waarde hebben en langer dan 1 jaar meegaan
Transitoria: vorderingen of schulden die rondom 31 december zijn ontstaan en daarom in 2 jaren vallen
Overlopende activa of passiva: vorderingen of schulden die rondom 31 december zijn ontstaan en daarom in 2 jaren vallen

Wanneer je meer informatie wilt, maak dan een afspraak voor een gratis adviesgesprek naar jouw Online Accountant in de buurt of mail naar info@OAMKB.nl.