Nog in 2014 dividend uitkeren?

Door tot maximaal € 250 000 dividend uit te keren, aandelen in te kopen of een agioreserve terug te betalen, kan je tot € 7.500,- aan belasting besparen. Een dividenduitkering zal voor de meeste directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) voor de hand liggen, maar sinds de invoering van de flex-BV is dit niet zonder risico. Het bestuur van de BV moet namelijk eerst onderzoeken of de BV ook na de dividenduitkering nog aan haar verplichtingen kan voldoen. De zogeheten ‘uitkeringstoets’

Uitkeringstoets? Opgelet!

Alle vermogensbestanddelen van de BV moeten bij de uitkeringstoets op waarde worden gesteld. Het pensioen in eigen beheer van de DGA vergt extra aandacht. Een waardering op commerciële grondslagen is meestal aanzienlijk hoger dan de fiscale waardering in de jaarrekening. Als hierdoor onvoldoende vermogen aanwezig is voor een dividenduitkering, kan het uitkeren hiervan leiden tot een fiscale afkoop van het pensioen. En dat betekent direct progressief afrekenen over de gehele commerciële waarde van de voorziening!

Wil je weten wat voor jou als DGA gunstig is? mail naar info@oamkb.nl