DigiD voor bedrijven wordt eHerkenning

Vervangen door eHerkenning. DigiD voor bedrijven stopt - je kunt het nog gebruiken tot 1 januari 2011 - en wordt opgevolgd door eHerkenning. eHerkenning wordt momenteel al gebruikt door Agentschap NL en LNV. In 2011 gaan meer overheidsorganisaties het gebruiken. Zo ook de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De overheid wil met eHerkenning regelen dat ondernemers op eenvoudige en betrouwbare wijze toegang krijgen tot digitale diensten van de overheid. Tip. Het wordt mogelijk om met uw bankpas of mobieltje bijvoorbeeld een subsidie aan te vragen. Meer informatie vindt u op de website: https://www.eherkenning.nl