DGA-aansprakelijkheid en publicatieplicht

Per ongeluk of bewust? Het niet tijdig publiceren van jaarstukken komt vaker voor dan men denkt. Dat kan incidenteel en ‘per ongeluk’ gebeuren.

Het gebeurt soms ook bewust dat het tijdig vaststellen van de jaarrekening er niet van komt. Dit ondanks het feit dat de boekhouding zelf glashelder en kloppend is.

DGA persoonlijk aansprakelijk? De wet zegt dat de curator dan de mogelijkheid heeft om de bestuurder (de DGA) persoonlijk aansprakelijk te stellen wegens onbehoorlijke taakvervulling.

Sta-in-de-weg voor een doorstart? Dit is natuurlijk een grote sta-in-de-weg voor een doorstart, waarbij de bank altijd betrokken moet zijn. Banken zijn niet happig op dit soort verwikkelingen.

En het is sowieso zuur wanneer de bestuurder zijn uiterste best heeft gedaan om een faillissement te voorkomen.

Hoge Raad is redelijk.
De Hoge Raad (LJN: BA6773) heeft gelukkig de wet op een redelijke manier weten uit te leggen. Leest u verder hoe dat zit!

Boekhouding zelf helder en getrouw?
Als de boekhouding zelf helder en getrouw is, maar helaas niet (tijdig) gepubliceerd, dan dient de bestuurder aannemelijk te maken dat er sprake is van andere feiten en omstandigheden die een belangrijke oorzaak van het faillissement zijn (bijvoorbeeld een enorm teruglopende markt). Als hij daarin slaagt - en dat is in deze tijden van crisis en gebrek aan financiering niet zo uitzonderlijk - dan ligt de niet geringe bewijslast bij de curator!

Tip 1. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Zorg dat uw accountant op de hoogte is van het belang van tijdig deponeren en laat hem bijtijds aan de bel trekken.

Tip 2. De rechter zal niet coulant zijn voor een onderneming waarvan de boekhouding een rommeltje is. Zorg er hoe dan ook voor dat uw boekhouding op orde is en geen achterstand vertoont.
 
Dit artikel verscheen eerder op ondernemingsdatabank.indicator.nl