De nieuwe werkkostenregeling; wat moet u ermee?

Hoofdregel
De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige vervanger van alle bestaande regeltjes voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. De nieuwe hoofdregel is dat voortaan alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers belast moeten worden.

Intermediaire kosten
Daarvan uitgezonderd zijn vergoedingen voor intermediaire kosten, dat zijn bedrijfskosten die de werknemer even heeft voorgeschoten en later van u terugbetaald krijgt.

Eindheffing
Als u niets regelt, dan moeten uw werknemers de belasting betalen. U kunt er ook voor kiezen om bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen; u betaalt daar dan zelf als werkgever de belasting over tegen een vast tarief van 80%.

Als u voor deze regeling kiest, hoeft u niet over alles belasting te betalen: er gelden dan namelijk eerst een aantal gerichte vrijstellingen en van het restant mag u eerst een belastingvrij bedrag aftrekken. Dit bedrag is 1,4% van uw totale loonsom. Mogelijk wordt dit percentage nog aangepast naar 1,5%.

Gerichte vrijstellingen. Voor de volgende vergoedingen/verstrekkingen geldt dat deze ook onder de nieuwe regeling nog steeds altijd onbelast kunnen blijven, of u deze nu aanwijst of niet:

• reiskostenvergoeding tot maximaal € 0,19 per kilometer;

• verhuiskostenvergoeding tot max. € 7.750,-;

• kosten voor studie en cursussen;

• kosten van outplacement;

• vervoer (in natura) in het kader van het werk;

• extra-territoriale kosten (incl. 30%-regeling).