De ?flex-BV? is in aantocht

Wetsvoorstel
Per 1 januari 2011? Het wetsvoorstel ligt inmiddels ter behandeling bij de Eerste Kamer. Vooralsnog lijkt het erop dat dit voorstel per 1 januari 2011 ingevoerd zal gaan worden. Zekerheid over deze datum kan echter nog niet gegeven worden. Van het nieuwe personenvennootschapsrecht roept men ook al jaren dat het wordt ingevoerd, maar dit wetsvoorstel ligt ook nog steeds ter behandeling bij de Eerste Kamer.

Eenvoudiger en flexibeler. 
Zoals de titel van het wetsvoorstel al doet vermoeden, is het de bedoeling om de regels met betrekking tot de BV te vereenvoudigen. Daarnaast worden bepaalde flexibiliseringsmogelijkheden ingevoerd. Bij deze wetswijziging is ook gekeken naar de regels voor vennootschappen zoals deze in de ons omringende landen gehanteerd worden.