Btw en de btw-correctie voor priv?gebruik auto

De correctie priv?gebruik auto vindt plaats bij een gebruik van:
  • Meer dan 500 km priv? gereden. De correctie is 12% x het bedrag dat voor de Vpb/LB als onttrekking is aangegeven.
  • Bestelauto afwisselend gebruikt twee of meer werknemers. Je wordt hierbij aangesloten bij de loonbelasting.
  • Eigen bijdrage door jou of personeelsleden voor priv?gebruik. Over de eigen bijdrage zal 19% btw afgedragen moeten worden, waarna de btw in aftrek mag worden gebracht op de correctie priv?gebruik auto.

Bij een werkelijk gebruik lager dan de correctie mag je corrigeren op basis van dat werkelijke priv?gebruik. Je moet wel bewijs kunnen overleggen, bijvoorbeeld door een sluitende kilometeradministratie met zakelijke en priv?kilometers. Zoek afstemming met de belastingdienst om zeker te zijn van een goede methode.