Bijtelling over volledig kalenderjaar

Bijtelling privégebruik
Als een werknemer in een auto van de zaak rijdt, dan moet fiscaal rekening worden gehouden met het privégebruik hiervan. Indien op jaarbasis meer dan 500 privékilometers met de auto worden gereden, dient 25% van de cataloguswaarde bij het inkomen geteld te worden. Als er sprake is van een (zeer) zuinig auto, komen lagere bijtellingspercentages in zicht.

Deel van het jaar
Maar wat nu als jouw werknemer maar een deel van het jaar privé gebruikmaakt van de auto van de zaak? Onlangs heeft de Rechtbank Leeuwarden hierover een interessante uitspraak gedaan.

In deze zaak ging het om een werknemer die in de eerste helft van het jaar een auto van de zaak had die hij niet privé gebruikte. Dit werd namelijk door zijn werkgever niet toegestaan. Om fiscaal niet te hoeven bijtellen, had de werknemer netjes een ‘Verklaring geen privégebruik’ aangevraagd en ontvangen van de Belastingdienst.

In de tweede helft van het jaar ging hij een andere auto van de zaak rijden welke hij wel privé mocht gebruiken. Dit deed hij dan ook. Zijn werkgever verwerkte over deze maanden een bijtelling auto van de zaak in de loonadministratie.

Standpunt inspecteur
De inspecteur legde echter een naheffingsaanslag op over de eerste helft van het jaar. Ondanks dat met de toen ter beschikking staande auto niet privé werd gereden, is volgens de inspecteur toch gedurende het gehele jaar de drempel van 500 kilometer overschreden en zodoende een bijtelling over het hele jaar verschuldigd.

Standpunt rechter
De Rechtbank stelde de inspecteur in het gelijk. De werknemer had namelijk het hele jaar een auto van de zaak tot zijn beschikking. Het maakte daarbij niets uit dat het om twee verschillende auto’s ging, omdat de ene auto de andere verving. Ook het feit dat de werknemer de eerste auto niet privé mocht gebruiken, veranderde de uitspraak niet. Alleen als de werknemer had kunnen aantonen dat hij met de auto van de zaak over het gehele jaar niet meer dan 500 kilometer privé had gereden, was hij aan de bijtelling ontkomen.

Commentaar
Naheffing bij werknemer. Deze uitspraak betekende dat de werknemer naheffingsaanslagen loonbelasting/premies volksverzekeringen en Zvw kreeg opgelegd. Normaal gesproken zou de werkgever de eerste zijn die door de Belastingdienst wordt aangesproken. Echter, doordat de werknemer een ‘Verklaring geen privégebruik’ heeft verstrekt aan zijn werkgever, is hij aansprakelijk voor de inhouding indien achteraf blijkt dat deze toch had moeten plaatsvinden.

Hot item
De Belastingdienst heeft aangekondigd dat de bijtelling auto van de zaak hét controlethema voor de aangifte inkomstenbelasting 2010 is. Daarnaast is onlangs bekend geworden dat de Belastingdienst je telefonisch gaat waarschuwen wanneer zij vermoeden dat er onterecht geen bijtelling over de auto van de zaak wordt betaald.