Betaalt u btw over uw personeelskosten?

Arrest Europese Hof van Justitie
Btw-vrijstelling: Nederland kent een regeling voor het ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidssector. Onder voorwaarden is goedgekeurd dat deze activiteit buiten de btw-heffing blijft. Dat is belangrijk, omdat btw op personeelskosten je kosten fors verhoogt. Tenzij je uitsluitend met btw-belaste prestaties zou verrichten. Het Europese Hof van Justitie (nr. C-79/09, 25 maart 2010) heeft nu beslist dat de Nederlandse regeling toelaatbaar is. Mooi, denk je, dan ben ik dus geen btw verschuldigd bij een detachering. Dat is echter nog maar de vraag!