Besparen op de erfbelasting

Wanneer de ouders bij hun overlijden nog in het huis woonden, moest successierecht betaald worden. De kinderen werden belast voor het verschil tussen de woningswaarde en de koopprijs. Die waarde was weer gelijk aan de waarde op het moment van de overdracht door de ouders aan de kinderen. De koopprijs mocht vermeerderd worden met 6% rente.

Nu: Erfbelasting
De erfbelasting geldt sinds 2010 en is in de plaats van het successierecht gekomen. Nieuw is dat nu de WOZ-waarde van de woning gebruikt moet worden ten tijde van het overlijden van de ouders. Daarmee wordt erfbelasting geheven over het verschil tussen de WOZ-waarde en de prijs die destijds voor de woning neergelegd is.

Terugleveren of woonrecht overnemen
Met de verandering kunnen de kinderen huis terugleveren aan de ouders, maar dan moet over de huidige waarde overdrachtsbelasting betaald worden. De ouders betalen bovendien een hogere koopprijs door de gedaalde waarde van het woonrecht van de ouders. De kinderen kunnen daarom beter het woonrecht van de ouders overnemen tegen de resterende waarde van het woonrecht. Het huis kunnen de kinderen dan aan de ouders verhuren. Het kost nog wel een notari?le akte en overdrachtsbelasting.