Belastingplan 2011: Ondernemers

I. Tarief vennootschapsbelasting omlaag
Het algemene tarief van de vennootschapsbelasting gaat per 1 januari 2011 met 0,5% omlaag naar 25%.

De grens van € 200.000 bij het zogeheten 'MKB-tarief' van 20% is nu definitief.

TARIEF VENNOOTSCHAPSBELASTING PER 2011  

Winst tot € 200.000 20%
Winst boven € 200.000 25%
II. Betere liquiditeit 
Drie maatregelen om de liquiditeit van bedrijven te verbeteren:

1. Verlenging verruiming achterwaartse verliesverrekening
De tijdelijke verruiming van de achterwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt met een jaar verlengd. Verliezen kunnen dus drie in plaats van één jaar worden teruggewenteld. De voorwaartse verliesverrekening van negen jaar wordt ingekort tot zes jaar.

Voor de extra verrekeningsjaren geldt een plafond van maximaal € 10 miljoen per jaar.

2. Btw-kwartaalaangifte definitief
Sinds juli 2009 kon voor de btw gekozen worden tussen maand- of kwartaalaangifte en -afdracht. Vanaf 2011 kunnen ondernemers hun btw-aangifte altijd per kwartaal blijven doen.

3. Verlenging regeling versnelde afschrijving
De tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving op investeringen in bedrijfsmiddelen wordt met een jaar verlengd. Dit betekent dat ook investeringen die gedaan worden in 2011 in twee jaar kunnen worden afgeschreven.
 
Lees verder op dezaak.nl