Arbowet aangepast voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers zijn werkgevers met maximaal 25 personeelsleden. Voor hen geldt dus sinds vorige week een gewijzigde Arbowet. De grootste wijziging die is doorgevoerd is het vervallen van de plicht om een ARBO-deskundige in de hand te nemen. Deze ARBO-deskundige was voorheen nodig om het risico-inventarisatie en -evaluatie instrument te toetsen. 

Om aan deze plicht te ontkomen is het wel noodzakelijk dat de werkgever een instrument gebruikt dat is aangemeld bij de minister van SZ&W.