Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer pensioen op te bouwen bij je eigen BV

Toen: eigen bijdrage DGA.
Pensioenvoorzieningen werden veelal zo hoog mogelijk opgebouwd, bijvoorbeeld door de DGA een eigen bijdrage te laten betalen. Die bijdrage verhoogt zijn salaris en dus de pensioengrondslag waarover pensioen wordt opgebouwd.

Nu: verlaging vennootschapsbelasting. Door de verlaging van de vennootschapsbelasting in de laatste jaren, valt de besparing van vennootschapsbelasting mee.

Bovendien heeft pensioen de ongunstige consequentie dat, op een kleine bandbreedte in de eerste jaren na, er levenslang een gelijkblijvende uitkering volgt. De vraag is dan: zit je op hoge leeftijd nog te wachten op een hoog pensioen?

Liever dividend?
Het kan handiger zijn om dat geld als vrij uitkeerbare reserves in de BV te hebben op het moment dat je stopt met werken en niet als pensioenvermogen. Dat kan ook v??r het bereiken van je 65e al zijn. Daarmee kan je ?naar believen? dividend uitkeren om leuke priv? uitgaven financieren.

Tip. Ook voor toekomstige vermogensoverheveling naar een volgende generatie, is ?vrij? vermogen aantrekkelijker dan ?beklemd? vermogen waarop een fiscale claim rust.

Vervroegd pensioen
Wie voor zijn 65e jaar met gaat, moet de uitkeringen wel actuarieel herberekenen. Dat leidt tot een lagere uitkering, en kan bovendien tot gevolg hebben dat de wel aanwezige winstreserve niet uitgekeerd kan worden. Het gevaar bestaat dat door een dergelijke winstuitkering de liquiditeiten in de BV op enig moment niet meer toereikend zijn om de pensioenen uit te keren. De Belastingdienst kan dan stellen dat dit het gevolg is van die dividenduitkering(en), zodat door jou van pensioen is afgezien, met allerlei vervelende belastingconsequenties.

Nadelen Pensioen-BV
Een dergelijk Pensioen-BV betekent ook dat uje tot in lengte van jaren met dat ?vehikel? opgescheept zit. Het betekent jaarlijks een jaarrekening, een aangifte, salarisadministratie en een bijdrage aan de Kamer van Koophandel. En wanneer je onverhoopt komt te overlijden blijft je partner wat betreft het nabestaandenpensioen met dezelfde zorgen achter.

Let op. Besluit je ooit om de pensioentoezegging bij een professionele verzekeringsmaatschappij onder te brengen omdat je je BV wilt afwikkelen, bedenk dan dat de voorziening zoals die op je balans staat, een louter fiscaal berekende waarde betreft. De bedrijfseconomische waarde is veelal een stuk hoger, dus zou je over meer liquiditeiten moeten beschikken om die hogere waarde af te storten.
Kortom: Wie in plaats van pensioenvermogen vrij uitkeerbare reserves in de BV heeft, is flexibeler. Je kunt dan naar believen dividend uitkeren en toekomstige vermogensoverheveling is makkelijker.