Accountantsdossier open u'

Het is belangrijk afspraken over inzage en gebruik vast te leggen de afwegingen af te stemmen op het wettelijk kader en een rationeel doel, betogen Rik Roos en Peter Veerman in een artikelin het juli/augustusnummer van het 'de Accountant'.

Bij het maken van afspraken bij openstelling van dossiers is belangrijk onderkenning van:

a. het doel waarvoor het dossier wordt opgesteld en
b. het doel waarvoor een ander de in dit dossier opgenomen informatie wenst te gebruiken.

Bij een verschil in uitgangspunten (doel) is het zorgvuldig de consequenties van deze verschillen verder uit te werken in de afspraken. Zo komt het voor dat partijen bij een overnameonderzoek gebruik willen maken van een controledossier, terwijl dit dossier daarvoor niet is opgesteld en onderwerpen die mogelijk van belang zijn voor het overnameonderzoek dus wellicht niet zijn opgenomen in het dossier.

Dan is het logisch om af te spreken dat eventuele kennisname van het dossier niet kan dienen ter vervanging van andere acties in het licht van de overname. Het is dan ook begrijpelijk dat de accountant in deze gevallen aansprakelijkheid uitsluit.

In het artikel gaan de auteurs nader in op de inhoud van de regeling rond dossierinzage, zoals voortvloeiend uit de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en de Verordening gedragscode.

Dit artikel verscheen eerder op accountant.nl