Accountant te duur? 6 tips

Tips om accountantskosten te drukken

Het Financieele Dagblad komt met een zestal tips om prijsafspraken met accountants te maken. Kort samengevat luiden die tips:

  1. Vaste prijs
  2. Juiste accountant
  3. Onderhandel
  4. Wees voorbereid
  5. Heldere facturen
  6. Vast aanspreekpunt

 
Spreek een vaste prijs af
Spreek bij voorkeur een vaste prijs af. Anders wordt het uren maal tarief en dat kan snel in de papieren lopen. In de praktijk is vaak sprake van een combinatie van beide. Soms blijkt namelijk dat extra werkzaamheden verricht moeten worden omdat de ondernemer niet aanlevert wat hij belooft of omdat er technische complicaties optreden. Dat is dan uren maal tarief. Een goede accountant is altijd helder over zijn nacalculatie. Hij is zich ervan bewust dat daar vaak een spanningsveld zit.

Kies de juiste accountant
De indruk is dat de accountant duur is. Maar accountants zijn er in soorten en maten. Je hebt de AA (accountant-administratieconsulent) en de RA (Registeraccountant). De RA is soms duurder dan de AA en beschikt over het algemeen over meer specifieke deskundigheid. Daarnaast zijn er kleine, middelgrote en grote kantoren. De uurtarieven vari?ren van euro 50 tot 500 euro.

Onderhandel
Diverse kantoren hanteren standaardtarieven die naar boven en beneden kunnen worden bijgesteld. Hoeveel is natuurlijk afhankelijk van de aard en de combinatie van diensten die worden afgenomen. Er is dus onderhandelingsruimte. Maak daar optimaal gebruik van. De accountant hoeft niet alles in ??n keer te factureren. Dat kan ook in termijnen.

Wees voorbereid
Wat is de positie van uw onderhandelingspartner? Er is een groot tekort aan accountants. Dit leidt tot hogere tarieven. De beroepsgroep opereert in een verkopersmarkt. Klanten genoeg, accountants kunnen kiezen. Bent u nog wel rendabel genoeg als klant? Houd daar rekening mee.

Vraag om heldere facturen
Ondernemers die klagen over accountants doelen vaak op de hoogte en de specificatie van de rekening. Accepteer geen wazige facturen.

Zorg voor een vast aanspreekpunt
Ondernemers zijn gebaat bij een vast aanspreekpunt. Dat hoeft overigens geen registeraccountant te zijn. Een ervaren assistent-accountant kan ook de jaarrekening samenstellen, de salarisverwerkingen afhandelen en de belastingaangifte voorbereiden. De gespecialiseerde accountant houdt zich bezig met hoogwaardige dienstverlening zoals de jaarrekeningcontrole of deskundig advies in een specifieke branche.
Hieronder achtergrondinformatie rond dit onderwerp.

Accountantskantoren zijn erin geslaagd in de afgelopen jaren fors hogere prijzen voor hun dienstverlening te kunnen vragen. Toch is er geen sprake van een uniform beeld. De prijsindex belastingadvies nam toe van 100 naar 125. Accountantscontrole steeg van 100 naar 122 en advisering van 100 naar 121. Administratieve dienstverlening blijft nadrukkelijk achter, met een toename van 100 naar 115. Ter vergelijking: de prijsindex voor de advocatuur steeg in dezelfde periode van 100 naar 110.

Deze accountancy prijsindex is een uitgebreide tabel cijfers waarin kwartaalontwikkelingen worden afgezet tegen het jaar 2004. De prijsindex van het eerste kwartaal van 2004 staat daarbij op 100. De categorie?n die in deze prijsindex vermeld staan, zijn totaal diensten accountancy, financi?le administratie, advisering (exclusief belastingadvies), accountantscontrole, belastingadvies en overige dienstverlening.

Marktconcentratie
In het Verenigd Koninkrijk is onderzoek gedaan naar het effect van marktconcentratie op accountantskosten. Als een van de huidige big four-kantoren zou verdwijnen, heeft dit vrijwel zeker hogere kosten voor accountantscontrole tot gevolg. Dit blijkt uit onderzoek van de London School of Economics. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van BDO Stoy Hayward, in omzet het zesde kantoor van het Verenigd Koninkrijk.
Na de ondergang van Arthur Andersen in 2002 als gevolg van het Enron-schandaal steeg het bedrag dat een beursgenoteerde onderneming aan accountantscontrole kwijt was met gemiddeld 2,4 procent, becijferden de onderzoekers. Hierbij corrigeerden zij voor kosten als gevolg van gewijzigde regelgeving. Sinsdien zijn de controlekosten elk jaar gestegen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat als de big four slechts tien procent van hun marktaandeel zouden verliezen, dit tot een daling van zeven procent in controlekosten zou leiden.

Toegevoegde waarde accountant
Gelukkig brengen die dure accountants ook wat op. Professor Marleen Willekens heeft in een onderzoek de toegevoegde waarde van een registeraccountant bevestigd. Ze deed een studie in opdracht van de Belgische beroepsorganisatie, het Instituut van Bedrijfsrevisoren (IBR). Deze organisatie liet het onderzoek doen ter ondersteuning van haar verzet tegen het plan van de Europese Commissie om de financi?le verslaggeving en de controle van jaarrekeningen te vereenvoudigen. Willekens is hoogleraar auditing aan de Universiteit van Tilburg en deeltijdhoogleraar aan de KU Leuven.

Zij hield twee steekproeven, een onder kleine bedrijven en een onder bedrijven waarvan de omvang geen criterium was bij het onderzoek. Op basis hiervan concludeerde zij dat de kwaliteit van de financi?le verslaggeving hoger is in ondernemingen die gebruikmaken van een registeraccountant, in Belgi? aangeduid als 'wettelijke auditor'.

De 'revisorale controle', zoals bij de zuiderburen de controle door een accountant heet, vermindert het faillissementsrisico van kleine ondernemingen, aldus Willekens. Ook draagt de accountant bij aan het voork?men van en de strijd tegen fraude, onder meer met betrekking tot het witwassen van geld, stelt de onderzoekster. Uiteindelijk levert de accountant hierdoor een bijdrage aan de continu?teit van kleine ondernemers.
 
[ Bronnen: CBS, Het Financieele Dagblad, Accountant.nl, molblog.nl via Kluwer Financieel Management]